Een gezonde start van een rijschool begint met een gevulde orderportefeuille waarbij de belangen van je zakenpartner optimaal worden behartigd. Dit staat haaks op de gedachte dat je elkaars concurrenten bent. We zijn collega's met dezelfde liefde voor het vak. 

Een nauw contact onderhouden met de opleidingsinstituten, houdt je scherp, biedt de gelegenheid jouw passie met collega's en toekomstige collega's te delen. Met mijn onderwijskundige achtergrond geniet ik het voorrecht mijn bijdrage te leveren aan de opleidingsinstituten.

Hetgeen je opdoet bij collega's, bij opleidingsinstituten en het proces van permanente educatie voorkomt bedrijfsblindheid. Dit maakt je als rij coach enorm sterk. Een betere garantie voor kwaliteit leveren aan je leerlingen bestaat niet.