auto

Het RIS praktijkboek

Ná elke rijles krijg je huiswerk om je voor te bereiden op de volgende rijles, immers wat je al kent, hoef ik je niet uit te leggen, waardoor je effectiever lest.

De onderwerpen zie je in onderstaand schema.

De theorie                

Tijdens het theorie-examen kan de kandidaat zijn eigen tempo bepalen. De uitslag is direct na afloop bekend. Het examen duurt gemiddeld een half uur.

Personenauto

Het theorie-examen voor personenauto bestaat uit twee onderdelen. Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning, waarvan er tenminste 13 goed moeten worden beantwoord. De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan worden gekozen uit "remmen" (er is sprake van onmiddellijk gevaar), "gas loslaten" (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en "niets" (er is geen sprake van enig gevaar).

Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.

De kandidaat is alleen geslaagd als hij voor beide delen een voldoende behaalt.

Bron: CBR

 

Slim theorie leren 

Zoals de praktijklessen in een logische volgorde zijn opgebouwd, zo kun je de theorie je ook in een logische volgorde opbouwen. Als de logische volgorde van theorie leren naadloos aansluit bij de praktijklessen, leer je optimaal effectief. In onderstaande schema's zie je hoe.