Proefles gratis: >> Waarom is bij Ingrid Lucassen Motor- en autorijschool de proefles gratis?

De proefles is gratis, omdat Ingrid het op prijs stelt dat je interesse uitgaat naar haar rijschool.

Zodra Ingrid voorwaarden gaat stellen bij haar te gaan lessen, is de proefles al niet meer gratis.
Zoals je de vrijheid hebt een winkel te bezoeken en besluiten toch niets te kopen, zo moet je bij de rijschool de vrijheid hebben te beslissen of je er wel of niet gaat lessen.

Bevoegd:>> Hoe weet ik of mijn rij coach bevoegd is?

Op www.ibki.nl/rijinstructie/rij-instructeur-checker/ kun je zien of jouw rij coach bevoegd is als je de achternaam en de geboortedatum weet. Je kunt natuurlijk ook naar de bevoegdheidspas vragen. Let op: Het gaat om de bevoegdheid van jouw rij coach, niet van de rijschool.

Burgerservicenummer:>> Wat moet een rijschoolhouder nu met mijn burgerservicenummer?

Jouw burgerservicenummer en een machtiging is nodig, zodat jouw rij coach voor jou het examen kan aanvragen.

Eigen verklaring:>>Wat is een eigen verklaring?

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet je daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heb je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruik je medicijnen die invloed hebben op hoe je rijdt? Dan mag je niet altijd de weg op. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR jou een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen verklaring.

Feed back:>>Wat is feed back?

Letterlijk betekent feed back terugkoppeling.
Feed back geven is een vorm van coaching waarbij de coach de leerling direct na een foutief uitgevoerde rijtaak vragen stelt over de uitgevoerde rijtaak.
De vragen zijn:
Wie deed iets? Wie waren er bij betrokken?
Wat gebeurde er?
Waar gebeurde het?
Wanneer gebeurde het? Hoe lang duurde het?
Hoe gebeurde het?
Uigangspunt is dat jezelf de suggestie geeft de rijtaak aan te pakken.

Feed back geef je altijd als de auto stilstaat bij de eerste gelegenheid waar we kunnen parkeren, zodat je exact kunt herinneren wanneer, waar, hoe je de rijtaak hebt uitgevoerd en wie er bij waren betrokken. Volgend op feed back voer je de rijtaak nog een keer uit. Zeg maar zoveel herkansingen als nodig.

IBKI:>>Waar staat deze afkorting voor? Innovam Branchekwalificatie Instituut

Permanente educatie:>>Wat is permanente educatie?

Permanente vorming (ook wel permanente educatie genoemd) is een term die aanduidt dat men zijn vakkennis in onze snel evoluerende maatschappij voortdurend moet actualiseren. Het volstaat dus niet eenmaal een diploma te behalen. De eenentwintigste eeuw is immers de eeuw van kennisverwerving. Wie in zijn werk wil mee-evolueren, moet zich her-, om-, of bijscholen. Dit kan met (avond-)onderwijs, zelfstudie, het bijwonen van congressen, deelnemen aan (wetenschappelijke) internetfora. Ook een externe of interne bedrijfsstage of een sabbatjaar om zich te herbronnen, kunnen daar toe bijdragen.

Productevaluatie:>>Hoe meet mijn rij coach mijn vorderingen?

De eisen waaraan de uitvoering van een rijtaak moet voldoen staat in de "Rijprocedure."
Tijdens de les deel ik de eisen van die rijtaak mee. Dit is de norm waar de examinator je op beoordeelt. Tijdens de les geef ik ook altijd een demonstratie die geheel volgens de rijprocedure wordt uitgevoerd.

De handelingsscripts van de De Rijopleiding In Stappen vind je ook letterlijk terug in de "Rijprocedure B" Zoals een examinator bij het CBR toetst, toets ik.
De mate waarin jij een rijtaak beheerst, kun je echt meten.
1. Huiswerkopdracht.
2. Op de hoogte zijn van de motivatie en de demonstratie van de rij coach meegemaakt.
3. Jij doet de handeling samen met de rij coach.
4. Jij doet de handeling op aanwijzingen van de rij coach.
5. Jij doet de handeling op minder aanwijzingen van de rij coach.
6. Jij kunt volstaan met alleen af en toe een hint.
7. Jij kunt de handeling zelf in iets gewijzigde omstandigheden. Jij kunt hier in dit uitgestorven gebied, maar ook waar het drukker is.
8. Jij kunt het zonder de rij coach in alle omstandigheden.
Kortom: Jij weet altijd exact waar jij aan toe bent.

Procesevaluatie:>>Hoe houdt mijn rij coach met mijn individuele leerproces?

Naast wat je tijdens de les laat merken, vraagt de rij coach aan het einde van elke les hoe jou de les is bevallen.
Hoe de les bij jou is overgekomen wordt getoetst aan de hand van een aantal concrete vragen.
* Hoe is bij jou mijn uitleg overgekomen?
* Hoe zijn bij jou de hulpmiddelen overgekomen? (plaatjes, tekeningen, video)
* Hoe is bij jou mijn demonstratie van de aan te leren rijtaak overgekomen?
* Heb je zonder stress de nieuwe rijtaak voldoende kunnen oefenen?
* Heb je voldoende uitdaging genoten om de nieuwe rijtaak onder de knie te krijgen?
Kortom: Jij kunt geen foute antwoorden geven: Jouw mening telt.

RIS: Duur opleiding>>Duurt een RIS opleiding langer of korter?

Een RIS opleiding duurt niet langer. De kans is groot dat je bij een RIS opleiding jij jouw rijbewijs sneller haalt, omdat het slagingspercentage beduidend hoger ligt.

RIS: Kosten:>>Is de RIS opleiding duurder?

Hoewel de RIS gecertificeerde rij coach zich jaarlijks onderwerpt aan de strenge kwaliteitscontrole door het CBR is de RIS opleiding niet duurder. 

Vademecum:>>Het Latijns voor: Ga met mij.

Rijschoolhouders die bij het CBR zijn ingeschreven, hebben een vademecum van het CBR, een naslagwerk waarin de afspraken met het CBR staan.