student rij instructeur

Jouw opleiding WRM B fase 1a en 1b

Fase 1: Competente verkeersdeelname

(1) Examenonderdeel 1.a Theorietoets Theorie van de rijtaak: een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maximaal 90 minuten.

(2) Examenonderdeel 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid: u rijdt in een personenauto zelfstandig een route. Duur: 75 minuten (60 minuten rijden).

Bron: IBKI

 

Als je inmiddels geruime tijd je rijbewijs bezit, heb je een eigen rijstijl ontwikkeld. Als die rijstijl niet (geheel) in overeenstemming is met de "Rijprocedure B" kan de examenuitslag teleurstellend zijn.

Jij behoort jouw toekomstige leerlingen conform de "Rijprocedure B" op te leiden. De examinator van het CBR rekent jouw leerlingen hierop af. 

Tijdens de praktijkrit laat jij zien hoe je het voorbeeld bent voor je leerling. Jij rijdt vlot en vloeiend, maar wel zodanig dat jouw toekomstige leerling het wel kan volgen.

In de extra training die Ingrid aanbiedt, komen de 15 onderdelen van de praktijkrit eigen rijvaardigheid zodanig aan de orde dat naast een goede voorbereiding op je examen 1b, deze training ook naadloos aansluit op fase 3, immers je krijgt de training zoals van jou wordt verwacht straks les te geven.

Jouw opleiding WRM B fase 2a en 2b

Fase 2: Didactische voorwaarden

(3) Examenonderdeel 2.a Theorietoets Lesvoorbereiding: een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maximaal 90 minuten.

(4) Examenonderdeel 2.b Theorietoets Lesuitvoering en beoordelen: een computerexamen van 60 meerkeuzevragen. Duur: maximaal 90 minuten.

Bron: IBKI

Fase 3: Stage en stagebeoordeling

Bij een voldoende voor de volledige fase 1 en 2 krijgt u een WRM-STAGEPAS met een geldigheid van 12 maanden. Met uw stagepas loopt u stage bij een rijschool.  Na een afgeronde stage volgt:

(5) Examenonderdeel 3.a Stagebeoordeling: het geven van een rijles. Duur: minimaal 50 minuten, maximaal 80 minuten.

Bron: IBKI

In de extra training die Ingrid aanbiedt, komen de 34 beoordelingscriteria van de door jou te geven rijles aan de orde. Heb je ook de training ter voorbereiding  voorbereiding op je examen 1b gevolgd, weet je wat je te wachten staat bij deze training, immers je hebt ervaren  hoe jij straks behoort les te geven. Met deze training heb je tevens specifiek voor de jou te geven les een goudgerand lesplan.